Iz Državnog inspektorata su u ponedjeljak obavijestili potrošače "kako postoji rizik od ozbiljne štete kolektivnim interesima i pravima potrošača prilikom sklapanja ugovora na daljinu putem internet stranica www.nikeoutlet-hrvatska.com i www.cipelehrvatska.com".

Naime, temeljem provedenih istražnih radnji i zapremljenih predstavki, tržišna inspekcija Državnog inspektorata utvrdila je kako nije poznat identitet trgovca, odnosno nije poznata osoba koja putem navedenih internetskih stranica oglašava i prodaje proizvode.

Uz to, krši se niz drugih odredbi Zakona o zaštiti potrošača te Zakona o elektroničkoj trgovini, navode iz Inspektorata.

Napominju kako su člankom 60. stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača propisane predugovorne obavijesti koje je trgovac dužan pružiti potrošaču prije sklapanja ugovora na daljinu putem interneta.
Tako je trgovac dužan na jasan i razumljiv način obavijestiti potrošača među ostalim o svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju, adresi elektroničke pošte te o drugim sredstvima mrežne komunikacije koja omogućuju pohranu vremena i komunikacije na trajnom mediju, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa, kao i o adresi mjesta svojeg poslovanja odnosno adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, ističu iz Državnog inspektorata.

S obzirom na sve veći broj prijava koje upućuju na sve češće povrede u digitalnom okruženju, Državni je inspektorat pozvao potrošače da prije sklapanja ugovora na daljinu provjere naziv i sjedište trgovca, telefonski broj te adresu elektroničke pošte.