U prostorima Instituta za za zdravlje i sigurnost hrane je utemeljen Funkcionalni centar za "Jedno zdravlje" (One health).

Pristup "Jedno zdravlje" podrazumijeva saradnju stručnjaka iz različitih područja na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou sa ciljem postizanja najboljih rezultata u očuvanju zdravlja ljudi i životinja, te očuvanju okoliša.

Ovaj pristup dio je globalne međunarodne strategije koju promovira Svjetska zdravstvena organizacija (WHO - World Health Organisation), Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO-Food and Agriculture Organization) i Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE-The World Organization for Animal Health).

Kako je istaknuto na inicijalnom sastanku, djelovanje će biti usmjereno u tri pravca, prevenciju i dijagnostiku zoonoza, sigurnost hrane i antimikrobna rezistencija.

Prvi zadatak Centra je uspostava tima za praćenje zoonoza, koje danas čine tri četvrtine (75 posto) novootkrivenih bolesti koje se prvi put javljaju kod ljudi ili životinja. Od ovog broja značajan broj je zoonoza koja se prenose hranom.

Kako ističe direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica dr. Senad Huseinagić, u okviru Instituta već djeluje Tim za sigurnost hrane, te će u sljedećem razdoblju nagalsak biti na izobrazbi, te povećanju iskorištenosti resursa i terenskom pristupu ovoj problematici, kao i smanjenju rizika od širenja bolesti.
Osim zaposlenika Instituta, u rad Funkcionalnog centra su već uključeni stručnjaci iz drugih zdravstvenih institucija, a biti će pozvani na angažman i stručnjaci iz drugih oblasti, kazao je dr. Huseinagić.

Kako je istaknuto na sastanku, brojne su ekonomske prednosti ovakvog pristupa, kroz pravilnu dijagnostiku, racionalnije liječenje, te veći obuhvat imunizacijom ispred upotrebe lijekova, kao i bolju kontrolu proizvodnje hrane. Sve to rezultira i značajnijim pristupom tržištu i izvozu a time i boljim profitom.
Treba naglasiti da je koncept "Jedno zdravlje" bio ideja vodilja koja je i dovela do osnivanja Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica 2015. godine spajanjem Zavoda za javno zdravstvo i Veterinarskog zavoda. Siguran sam da će vlasti na svim nivoima prepoznati ovaj koncept, preporučen i od strane svjetskih organizacija WHO, FAO i OIE, tim prije što je angažman Instituta za zdravlje i sigurnost hrane prvi ovakav potez u BiH i okruženju, te ostavlja mogućnost značajnog učešća domaćih stručnjaka i resursa, istakao je Huseinagić.