Čak 52% Europljana u dobi od 15 do 24 godine u posljednjih je godinu dana putem interneta kupilo barem jedan krivotvoreni proizvod, namjerno ili slučajno, dok je trećina njih (33%) pristupila digitalnom sadržaju iz nezakonitih izvora, pokazalo je najnovije istraživanje Ureda EU za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

Njih 37% namjerno je kupilo krivotvoreni proizvod, što je u postpandemijskom kontekstu znatno više od 14% u 2019., a u tome prednjače Grci (62%). Petina mladih (21%) upotrebljavala je pak, igrala, preuzela ili streamala sadržaj iz nezakonitih izvora. Gleda li se samo Hrvatska, u nas je 31% mladih namjerno kupilo krivotvorinu, a 28% svjesno pristupilo piratskom sadržaju - zbog cijene i dostupnosti, ali i utjecaja društva i vršnjaka.

Najčešće se kupuju krivotvorena odjeća i modni dodaci (17%), obuća (14%) i elektronički uređaji (13%), a od piratskog sadržaja filmovi (61 %), televizijske serije (52%) i glazba (36%).

Christian Archambeau, izvršni direktor EUIPO-a, kazao je kako je u vrijeme velikog rasta e-trgovine i digitalne potrošnje povećanje udjela namjerne i nenamjerne kupovine krivotvorenih proizvoda postalo zabrinjavajući trend.

Nova analiza pruža vrijedan alat koji će dionicima, tvorcima politika, kao i edukatorima i organizacijama civilnog društva pomoći u osmišljavanju inicijativa za podizanje razine osviještenosti kako bi našim mladim građanima i potrošačima pomogli u donošenju informiranih izbora - rekao je Arcambeau.