Crno tržište cigareta i duhana u Bosni i Hercegovini nastalo je zbog visokih trošarina koje nameće država od 2009. godine.

Ukoliko je maloprodajna cijena cigareta u BiH 5 KM, obaveze koje se moraju platiti državi iznose: proporcionalna trošarina 42 posto maloprodajne cijene - 2,10 KM, fiksna trošarina - 1,65 KM, PDV - 0,72 KM. Što znači, ukupne obaveze prema državi iznose 4,47 KM, podaci su Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Nitko nema kvalitetno urađenu analizu o veličini crnog tržišta duhana u BiH. Nitko to nije službeno radio. Međutim, prema zvaničnim podacima Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UNOBiH) o padu broja izdanih trošarinskih markica kojim se obilježava svaka kutija cigareta može se zaključiti da je to crno tržište iz godine u godinu sve veće - ističe Ratko Kovačević, načelnik odjeljenja Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Iz tablice ispod se vidi da je UNO u 2009. godini, kada je BiH započela usklađivanje oporezivanja trošarinom duhanskih prerađevina s legislativom EU-a, ukupno izdala 534,8 milijuna trošarinskih markica (zbroj domaćih i uvoznih kutija cigareta), dok je 2019. godine UNO izdala 227,3 milijuna trošarinskih markica za obilježavanje cigareta. Taj pad se nastavio u 2020. godini kada je UNO ukupno izdala 184,9 milijuna komada trošarinskih markica.

Dakle, u tijeku 2020. godine ukupno je izdano 184.976.310 komada trošarinskih markica, dok je u toku 2009. godine ukupno izdano 534.891568 komada trošarinskih markica. Radi se o zaista velikom padu izdanih trošarinskih markica. Određeni broj ljudi je svakako smanjio pušenje ili prestao pušiti, ali sigurno ne u ovoj količini kad je u pitanju pad izdanih trošarinskih markica - smatra Kovačević.

Prihodi od trošarina na duhan i duhanske prerađevine po godinama:

 • 2009. - 449,4 milijuna KM
 • 2010. - 556,0 milijuna KM
 • 2011. - 716,3 milijuna KM
 • 2012. - 758,4 milijuna KM
 • 2013. - 727,1 milijuna KM
 • 2014. - 757,9 milijuna KM
 • 2015. - 811,6 milijuna KM
 • 2016. - 807,7 milijuna KM
 • 2017. - 815,0 milijuna KM
 • 2018. - 814,1 milijuna KM
 • 2019 - 867,0 milijuna KM
 • 2020 - 709,7 milijuna KM

Kao što se vidi iz ove tablice UNO, u početku je došlo do povećanja prikupljenih prihoda po osnovu trošarina za duhanske prerađevine i ti prihodi su značajno rasli od 2009. do 2012. godine. Već sljedeće 2013. godine zabilježen je pad prihoda, da bi nakon toga prihodi postepeno rasli.
Razlog blagog rasta prihoda od trošarina na duhanske prerađevine narednih godina bio je povećanje iznosa trošarina koji se plaćao po paklici cigareta jer je svake godine dolazilo do pada broja izdanih trošarinskih markica. Značajniji pad prihoda od trošarina na duhanske prerađevine zabilježen je u ovoj 2020. godini. U 2020. godini prikupljeno je 709,7 milijuna KM, što znači da je u 2020. godini došlo do pada prikupljenih prihoda po osnovu trošarina na duhan i duhanske prerađevine u iznosu od 157,3 milijuna maraka. Pad prihoda od trošarina na duhan i duhanske prerađevine nasatvio se i u 2021. godini. U prva četiri mjeseca 2021. godine ukupno je prikupljeno 226,2 milijuna KM, što je za 65,6 milijuna KM manje u odnosu na četiri mjeseca prošle 2020. godine - pojašnjava Kovačević.

U četiri mjeseca 2021. godine službenici UNO oduzeli su cigareta i duhana koji su se pokušali prodati na crnom tržištu u BiH u vrijednosti od 2,6 milijuna KM.
Značajne rezultate imaju i Granična policija BiH, koja ima nadležnost za kontrolu tzv. zelene granice, mnogi MUP-ovi u BiH, inspektorati u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu, koji imaju nadležnost za kontrolu pijaca i maloprodajnih objekata u BiH. No, s obzirom na veličinu crnog tržišta duhana i cigareta u BiH sve spomenute agnecije bi morale uložiti još značajnije napore na suzbijanju nelegalne prodaje ovih proizvoda - ističe Kovačević.

Za kreiranje trošarinske politike u BiH nadležnost imaju Upravni odbor UNO, Vijeće ministara BiH i Parlament BiH. Oni su svake godine značajno podizali trošarine na cigarete i duhan. Kako su se dizale cijene cigareta i duhana, tako je svake godine raslo i crno tržište.

Pravdaju se da su to morali uraditi jer je to od Bosne i Hercegovine tražila Evropska unija, kojoj želimo da se priključimo.

Podsjećamo na činjenicu da je susjedna Hrvatska imala rok od tri godine tek nakon što je postala punopravna članica EU-a za usklađivanje svog zakonostavstva s legisaltivom EU-a u oblasti trošarina na duhan i duhanske prerađevine. Da li je BiH trebala već ispuniti minimalnu trošarinu na razini EU-a, a još nemamo ni status kandidata za punopravno članstvo u EU?