Udruge potrošača u FBiH prepoznate su kao jedni od najznačajnijih sudionika koji djeluju u interesu potrošača, a čiji je temeljni cilj podizanje svijesti potrošača i jačanje njihove pozicije na tržištu.

Aktivnosti udruga koje se odnose na informiranje i savjetovanje potrošača, kao i rješavanje ili pomoć u rješavanju konkretnih potrošačkih problema u odnosu s trgovcima i pružateljima usluga, prvenstveno su usmjerene na lokalne sredine. Udruge javnim djelovanjem pokušavaju ostvariti utjecaj na kreiranje potrošačke regulative te adresiraju probleme od značaja, međutim, detaljnija analiza tih aktivnosti pokazuje kako se one mogu smatrati nedovoljnim i u određenim sektorima neodgovarajućim u utrci s modernim trendovima.

U cilju jačanja kapaciteta udruga potrošača, Federalno ministarstvo trgovine redovito osigurava sredstva za njihov rad, vodeći računa i o regionalnoj pokrivenosti. Inače, udruge potrošača nemaju financijsku potporu od drugih razina vlasti u BiH niti iz drugih izvora. Tako je u izvještajnom razdoblju za 2019. godinu Federalno ministarstvo trgovine najvećim dijelom ostvarilo planirane ciljeve i zadatke iz programa rada za tu godinu u okviru raspoloživih sredstava za potporu radu udrugama, piše Večernji list.

Za ostvarenje programskih ciljeva u 2019. Ministarstvo je u proračunu Federacije BiH osiguralo sredstva u iznosu od 70.000 KM. Navedenim iznosom na području FBiH podržan je rad pet udruga, a riječ je o Savjetu potrošača Bosansko-podrinjske županije Goražde, Udruzi za unapređenje kvalitete življenja "Futura" Mostar i Udruzi građana Posavske županije "Klub potrošača" Odžak. Osim navedenih, podržan je i rad Udruge potrošača Sarajevske županije te Udruge građana "Klub potrošača" TŽ-a Tuzla.

Spomenute udruge u svom radu su pružale pomoć potrošačima u lokalnoj zajednici posredovanjem u rješavanju problema između potrošača i trgovaca, davanjem savjeta potrošačima o načinu rješavanja problema, kao i podnošenjem prijava nadležnim inspekcijama u slučajevima kada određene sporove nisu mogli riješiti na zadovoljavajući način. Prema izvješćima dostavljenim Federalnom ministarstvu trgovine, najviše pritužbi od potrošača udruge su zaprimile iz sektora komunalnih usluga.

Kao najčešći problem potrošača u lokalnoj zajednici identificirana je opskrba građana toplinskom energijom i vodom, a pritužbe se odnose na neurednu isporuku, netransparentno utvrđivanje cijene i visoke račune te neuvažavanje reklamacija po tim računima. Što se tiče pritužbi potrošača u komercijalnom sektoru, i dalje je primjetan problem u nepoštivanju odredbi Zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na pravo izbora potrošača u slučajevima reklamacije neispravnoga proizvoda.

Tijekom godine dana, točnije od 1. rujna 2019. do istoga datuma u 2020., udruge su vodile evidencije prijava potrošača. Prigovora koji su se odnosili na trgovinu, odnosno neuvažavanje jamstava, reklamacije, rok isporuke roba, izdavanje računa, cijene bilo je 115, dok se 87 prigovora odnosilo na komunalne, bankarske, telekomunikacijske i druge usluge.