Sporazum o suradnji između Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača BiH i udruženja za zaštitu potrošača, koji je danas potpisan u Sarajevu, za potrošače predstavlja olakšan pristup pravdi, odnosno jednostavnije ostvarivanje potrošačkih prava.

Radi se o Sporazumu o suradnji Institucije ombudsmana i 15 udruženja za zaštitu potrošača iz BiH kojim se definiraju protokoli za različite oblike institucionalne podrške udruženjima potrošača i omogućava razmjena informacija, znanja i dobrih praksi, s ciljem unapređenja nivoa zaštite potrošača.
Sporazum pridonosi dinamičnijoj suradnji vladinog i nevladinog sektora u ovoj oblasti što u konačnici za potrošače znači olakšan pristup pravdi, tj. olakšan pristup ostvarivanju potrošačkih prava, ujednačeniju pravnu praksu te istovjetni položaj svih potrošača u BiH, izjavio je Saša Marić, ombudsman za zaštitu potrošača BiH.

Marić je istakao kako su fokusirani na ostvarenje tri rezultata - unaprijeđenje svjesnosti potrošača o njihovim pravima, bolja i kvalitetnija suradnja organizacija civilnog društva i Institucije u iznalaženju kolektivnih preporuka, te iznalaženje modaliteta za pomoć zakonodavnim tijelima kako bi se Zakon o zaštiti potrošača mogao unaprijediti i u njega ugraditi nove, odnosno osam direktiva EU.
Zakon o zaštiti potrošača na državnom nivou star je već 11 godina i zahtijeva određeno unapređenje posebno u smislu direktiva EU. Može se bolje provoditi na terenu gdje je potrebna suradnja Institucije, organizacija civilnog društva i nadležnih inspekcija, naveo je Marić.

Potrošači se, prema njegovim riječima, niz godina žale na sličan segment usluga, komunalne i usluge u trgovinama.
Ono što je ove godine zabilježeno uslijed pandemije jesu dodatne žalbe koje su se odnosile na "divljanje" cijena i njihovu nejednakost u prodavnicama, apotekama.. Bio je manji broj žalbi koji se odnosio na financijski sektor, uglavnom bankarske usluge i tu se radilo o moratoriju na kredite, dizanju kamate, rastu naknada za različite usluge i slično, dodao je Marić.

Institucija ombudsmana će, kako je naveo, u ovoj godini imati više od hiljadu predmeta žalbi što je otprilike trend posljednjih godina, a cilj je da se podigne svijest potrošača o njihovim pravima, da bi se taj broj mogao povećavati jer što su potrošači svjesniji svojih prava, tržište se može bolje regulirati.

U svrhu zaštite kolektivnih interesa potrošača, ombudsman ima mogućnost da pokrene kolektivnu tužbu, što je po mišljenju udruženja za zaštitu potrošača jedan od benefita sporazuma.
Nepravilnosti koje mi kao udruženja uočavamo u praksi veoma se sporo rješavaju izmjenama i dopunama zakona. Međutim pokretanjem kolektivnih interesa zaštite potrošača stvorit ce se bolja poslovna praksa, koja za krajnji cilj ima zaštitu svih potrošača, naveo je Dušan Srdić iz Udruge potrošača "Reakcija".

Direktiva EU propisuje kolektivnu zaštitu potrošača, pa njeno osiguranje kroz institucionalni mehanizam poput ovog sporazuma, ima veliki značaj i podršku EU. Sporazum je realiziran kroz tehničku asistencija projekta "EU za civilno društvo/EU4CivilSociety" koji je financiran sredstvima Europske unije u BiH.
U skladu s pretpristupnim procesom na putu BiH ka Europskoj uniji, kreiranje institucionalnih mehanizama u vidu sporazuma kakav je ovaj, omogućava uspostavu suradnje Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača i udruženja za zaštitu potrošača u osiguranju kolektivne zaštite potrošača na cijelom teritoriju BiH. Uzmemo li u obzir da BiH u bliskoj budućnosti očekuju pregovori s EU u okviru 28. poglavlja "Potrošači i zdravlje" tim više ovaj dokument dobiva na značaju, istaknuo je Igor Stojanović, vođa projekta "EU za civilno društvo".